นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อตกลงนี้ผู้ให้บริการคือ romparty.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เป็นผู้เปิดให้บริการระบบจัดปาร์ตี้ออนไลน์ สำหรับผู้เล่นเกม Ragnarok M: Eternal Love (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") โดยทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้


2. ข้อมูลที่แบ่งปัน

ทางเว็บไซต์จะไม่นำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันหรือเปิดเผยให้กับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก โดยเด็ดขาด

3. ความปลอดภัยของข้อมูล
ทางเว็บไซต์พยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้
- บังคับให้เข้าสู่ระบบผ่าน facebook login api ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน
- ไม่มีการบันทึก Private Cookie ใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดการใช้งาน

4. ข้อจำกัดการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่รวมถึงบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว แยกต่างหาก และ/หรือที่ไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งให้ใช้ร่วมกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนไม่มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (link) กับเว็บไซต์นี้ รวมถึงไม่ครอบคลุมหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ ที่โฆษณาเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการนำเสนอและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของผู้ใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางเว็บไซต์จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน

6. ข้อมูลที่เว็บไซต์ได้รับจากการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ทางเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลจากการใช้งาน facebook login api ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
1) App scope id : เป็นชุดตัวเลขเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่ไว้อ้างอิง facebook account ที่ขอเข้าใช้งานเฉพาะกับทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น (เป็นตัวเลขคนละชุดกับ facebook profile id)
2) ชื่อ-นามสกุลจาก Profile : ใช้แสดงผลในหน้าชื่อสมาชิกของกิลด์
3) Email Address : ใช้เป็นข้อมูลสำหรับยืนยันตัวบุคคล เพื่อป้องกันการปลอมชื่อ-นามสกุลเข้ามาใช้งานเว็บไซต์

7. การลบข้อมูลผู้ใช้งานด้วยตนเอง
ผู้ใช้บริการ สามารถส่งคำขอเพื่อลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้ โดยมีวิธีการดังนี้
1) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วไปที่ facebook.com พร้อมเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ
2) ไปยังแท็บการตั้งค่าแอพและเว็บไซต์ในโปรไฟล์ Facebook ของคุณ หรือคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง :
https://www.facebook.com/settings?tab=applications
3) มองหาแอพชื่อ romparty.com และกดปุ่ม ลบออก
4) หลังลบเสร็จแล้ว คลิกต่อแท็บย่อย ดูแอพและเว็บไซต์ที่ลบออก และคลิกที่แอพ romparty.com อีกครั้ง
5) คลิกส่งคำขอ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ